آیا گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
no-img
افزونه پخش خودکار متن (PlaySoundTrack) | برای اولین بار در پی سی کد افزونه های اختصاصی تجربه کنید.
adsads

مطالب

پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت چهارم

پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت چهارم


پروژه اول See the Pen <a href='http://codepen.io/apetrov/pen/EGmal/'>Social media minimal icons</a> by Anton Petrov (<a href='http://codepen.io/apetrov'>@apetrov</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/bh/pen/buHJd/'>Fancy Hover Social Buttons</a> by Ben Hodgson (<a href='http://codepen.io/bh'>@bh</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/andreasstorm/pen/EVgVZK/'>Day 083 - Social Connect</a> by Andreas Storm (<a href='http://codepen.io/andreasstorm'>@andreasstorm</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه چهارم See the Pen <a href='http://codepen.io/CreativePunch/pen/lqeyF/'>Animated CSS3 social buttons</a> by Creative Punch (<a href='http://codepen.io/CreativePunch'>@CreativePunch</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه پنجم See the Pen <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آوریل / 2017   بازدید : 609    نویسنده : علی فرجی
پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت سوم

پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت سوم


پروژه اول See the Pen <a href='http://codepen.io/cguillou/pen/LmCuJ/'>Fancy Flat Social Button Animation</a> by Clément Guillou (<a href='http://codepen.io/cguillou'>@cguillou</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mariusbalaj/pen/pIqda/'>Social buttons with hover</a> by Marius Balaj (<a href='http://codepen.io/mariusbalaj'>@mariusbalaj</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/minimalmonkey/pen/Ecpla/'>Sexy Social Buttons</a> by Stephen Burgess (<a href='http://codepen.io/minimalmonkey'>@minimalmonkey</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه چهارم See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/Njryez/'>social</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه پنجم See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/xdOYBw/'>xdOYBw</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آوریل / 2017   بازدید : 535    نویسنده : علی فرجی
پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت دوم

پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت دوم


پروژه اول See the Pen <a href='http://codepen.io/antonkor/pen/ZKYWBL/'>Social Icons Splash Effect</a> by Anton Korzhuk (<a href='http://codepen.io/antonkor'>@antonkor</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/chrisdothtml/pen/azPYqq/'>Stylish Social Buttons</a> by Chris Deacy (<a href='http://codepen.io/chrisdothtml'>@chrisdothtml</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه سوم See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/rmLJdb/'>rmLJdb</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه چهارم See the Pen <a href='http://codepen.io/Murkee/pen/ryoJb/'>Social Section</a> by Dominik Dąbrowski (<a href='http://codepen.io/Murkee'>@Murkee</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه پنجم See the Pen <a href='http://codepen.io/kieranfivestars/pen/gbOWbM/'>Social media hover icons with pop-up titles</a> by [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آوریل / 2017   بازدید : 545    نویسنده : علی فرجی
پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت اول

پروژه های شبکه اجتماعی – قسمت اول


سلام خدمت کاربران پی سی کد، در این پست برای شما 9 پروژه شبکه اجتماعی آماده کردیم. See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/pPbawZ/'>pPbawZ</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / آوریل / 2017   بازدید : 562    نویسنده : علی فرجی
4 پروژه حرفه ای به صورت باکس

4 پروژه حرفه ای به صورت باکس


سلام خدمت کاربران پی سی کد در این پست برای شما 4 پروژه حرفه ای به صورت باکس آماده کردیم. امیدواریم به کارِتون بیاد :) پروژه اول See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/OmyybP/'>OmyybP</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/dWYYXw/'>dWYYXw</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/vmNNyM/'>vmNNyM</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه چهارم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/wdKKgK/'>wdKKgK</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / آوریل / 2017   بازدید : 573    نویسنده : علی فرجی
چند اعلامیه (Notifications) زیبا و حرفه ای

چند اعلامیه (Notifications) زیبا و حرفه ای


اعلامیه اول (HTML & CSS (SCSS) & JS) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/zwxgvg/'>zwxgvg</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. اعلامیه دوم (HTML & CSS (SCSS) & JS) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/vmEoEy/'>vmEoEy</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. اعلامیه سوم (HTML & CSS (SCSS)) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/PmwMZJ/'>PmwMZJ</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. اعلامیه چهارم (HTML & CSS (SCSS) & JS) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/ZKYgQP/'>ZKYgQP</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2017   بازدید : 558    نویسنده : علی فرجی
چهار تولتیپ زیبا و حرفه ای

چهار تولتیپ زیبا و حرفه ای


سلام خدمت کاربران پی سی کد در این پست برای شما چهار تولتیپ بسیار زیبا و حرفه ای آماده کردیم. تولتیپ (Tooltip) چیست؟ تولتیپ، در واقع یک باکس کوچک حاوی توضیحات یا اطلاعاتی خاص، که وقتی نشانگر موس بر روی لینک یا تصویری قرار می گیرد  نمایش داده می شود. تولتبپ اول (HTML & CSS) See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/xdbQyo/'>xdbQyo</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. تولتبپ دوم (HTML & CSS (SCSS) & JS) See [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2017   بازدید : 508    نویسنده : علی فرجی
سه پروژه ورود و ثبت نام زیبا (آژاکس)

سه پروژه ورود و ثبت نام زیبا (آژاکس)


سلام خدمت کاربران پی سی کد، در این مطلب برای شما سه پروژه ورود و ثبت نام فوق حرفه ای آماده کردیم که به صورت آژاکس می باشد. پروژه اول See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/YVzmWQ/'>YVzmWQ</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/aWbePW/'>aWbePW</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پروژه سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/JNoPEL/'>JNoPEL</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2017   بازدید : 599    نویسنده : علی فرجی
افکت های لرزش (به صورت ساده و حرفه ای)

افکت های لرزش (به صورت ساده و حرفه ای)


سلام خدمت کاربران پی سی کد در این مطلب برای شما تمامی افکت های لرزش که با css می توان نوشت را قرار دادیم. See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/PmoLWW/'>PmoLWW</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2017   بازدید : 645    نویسنده : علی فرجی
پروژه های زیبای کد پِن – قسمت دوم

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت دوم


دفترچه یادداشت See the Pen <a href='http://codepen.io/giovanni0918/pen/rygVab/'>08-Notepad</a> by Giovanni Orlando (<a href='http://codepen.io/giovanni0918'>@giovanni0918</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. موبایل (اپل) See the Pen <a href='http://codepen.io/melaniejansen/pen/XMLjKz/'>#dailycssimages 36 - Cell Phone</a> by Melanie Jansen (<a href='http://codepen.io/melaniejansen'>@melaniejansen</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. ساعت See the Pen <a href='http://codepen.io/JeffreyTaylor/pen/zZgKvw/'>CSS Clock</a> by JeffreyTaylor (<a href='http://codepen.io/JeffreyTaylor'>@JeffreyTaylor</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. جستجو See the Pen <a href='http://codepen.io/nitishkmrk/pen/dvBwVw/'>Wave with Pure CSS Animation</a> by Nitish Kumar (<a href='http://codepen.io/nitishkmrk'>@nitishkmrk</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پرش گوسفند See the Pen <a href='http://codepen.io/elliepooh/pen/GWbBrx/'>Cute jumping sheep with three.js</a> by Liza [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 579    نویسنده : علی فرجی
پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول


توپ های متحرک See the Pen <a href='http://codepen.io/belal-mrb/pen/dvBgOP/'>Circle Animation CSS3</a> by belal (<a href='http://codepen.io/belal-mrb'>@belal-mrb</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. طراحی روباه See the Pen <a href='http://codepen.io/viciouskitten/pen/yMdPYd/'>Cute Fox - Pure CSS</a> by Hannah Capocci Hunt (<a href='http://codepen.io/viciouskitten'>@viciouskitten</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. گهواره نیوتن See the Pen <a href='http://codepen.io/mohamedabusrea/pen/yMWbjr/'>Newton's Cradle</a> by Mohamed Abusrea (<a href='http://codepen.io/mohamedabusrea'>@mohamedabusrea</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. خرگوش See the Pen <a href='http://codepen.io/fox_hover/pen/PpMRvx/'>Pure CSS3 Easter Bunny</a> by fox_hover (<a href='http://codepen.io/fox_hover'>@fox_hover</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. Wall-E See the Pen <a href='http://codepen.io/sdras/pen/YZBGNp/'>Vue-controlled Wall-E</a> by Sarah Drasner [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 571    نویسنده : علی فرجی
منوی دایره ای با 4 افکت متفاوت

منوی دایره ای با 4 افکت متفاوت


افکت اول See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/RpOYvG/'>RpOYvG</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/QpPZLx/'>QpPZLx</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/YZMJXp/'>YZMJXp</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت چهارم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/qrwJbb/'>qrwJbb</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / آوریل / 2017   بازدید : 631    نویسنده : علی فرجی
منوی گرافیکی برای بالای سایت

منوی گرافیکی برای بالای سایت


سلام خدمت کاربران پی سی کد در این پست برای شما منوی کاملا گرافیکی با حالت انیمیشنی جذاب و خیره کننده آماده کردم. See the Pen <a href='http://codepen.io/k-ya/pen/evxZpZ/'>Unnamed Menu - CSS</a> by Atticus Koya (<a href='http://codepen.io/k-ya'>@k-ya</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / آوریل / 2017   بازدید : 577    نویسنده : علی فرجی
منوی فوق حرفه ای برای هدر سایت

منوی فوق حرفه ای برای هدر سایت


سلام خدمت کاربران همیشگی پی سی کد، در این پست قصد دارم به شما منوی فوق حرفه ای با گرافیکی فوق العاده معرفی کنم. قابلیت های مهم منو : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند گرافیکی زیبا برای جذب کاربران نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی و... See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/QpPOLL/'>QpPOLL</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / آوریل / 2017   بازدید : 497    نویسنده : علی فرجی
خبرنامه حرفه ای و زیبا

خبرنامه حرفه ای و زیبا


با سلام خدمت کاربران همیشگی پی سی کد امشب برای شما خبرنامه ای آماده کردم که با استفاده از این خبرنامه میتوانید سایت خود را بسیار زیبا جلوه دهید تا کاربران بیشتری جذب کنید. See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/WpmOYp/'>WpmOYp</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آوریل / 2017   بازدید : 953    نویسنده : علی فرجی
فرم زیبا برای ساخت برگه تماس با ما

فرم زیبا برای ساخت برگه تماس با ما


سلام گرم خدمت کاربران همیشگی پی سی کد، اولین پست ما در سال 1397 می باشد این سال به شما و خانواده محترمتان تبریک میگم. خب بریم سره کارمون میخوام به شما فرمی معرفی کنم که کاربران خود را در قسمت تماس با ما شگفت زده کنید این فرم بسیار حرفه ای و زیباست و با HTML و CSS نوشته و بدرد سایت های گرافیکی میخورد (پس مثل همیشه با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / آوریل / 2017   بازدید : 604    نویسنده : علی فرجی
رقص (Dance) آدمک ها به صورت حرفه ای

رقص (Dance) آدمک ها به صورت حرفه ای


با سلام خدمت کاربران همیشگی پی سی کد امروز برای شما کدی آماده کردم که شاید نظیر این کد هیچ جای دیگه ندیده باشین! بیشتر از این حرف نمی زنم خودتون مشاهده کنید. راستی آدمک ها رو با موس می تونید تکون دهید. See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/bqaJba/'>bqaJba</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / مارس / 2017   بازدید : 663    نویسنده : علی فرجی
چند کد حرفه ای برای بارگذاری سایت شما

چند کد حرفه ای برای بارگذاری سایت شما


بارگذاری اول See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/MprBqB/'>MprBqB</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. بارگذاری دوم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/gmojKL/'>gmojKL</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. بارگذاری سوم See the Pen <a href='http://codepen.io/v_trefil/pen/oxmdqw/'>Loading</a> by Vladislav Trefil (<a href='http://codepen.io/v_trefil'>@v_trefil</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. بارگذاری چهارم See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/MprBGX/'>MprBGX</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. بارگذاری پنجم See the Pen <a href='http://codepen.io/dicson/pen/vOxZjM/'>Loading</a> by Dicson (<a href='http://codepen.io/dicson'>@dicson</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / مارس / 2017   بازدید : 609    نویسنده : علی فرجی
سلول های متحرک برای بالای سایت

سلول های متحرک برای بالای سایت


با سلام امروز برای شما کدی آماده کردیم که به صورت سلول های کوچک متحرک می باشد و شما می توانید در قسمت هدر سایت خود قرار دهید. See the Pen <a href='http://codepen.io/mr-pc/pen/MprBYE/'>MprBYE</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / مارس / 2017   بازدید : 576    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه فوق حرفه ای ماشین حساب

پروژه فوق حرفه ای ماشین حساب


با سلام خدمت کاربران همیشگی پی سی کد امروز گروه ما برای شما عزیزان کدی آماده کرده با استفاده از این کد می توانید یک ماشین حساب حرفه ای (با اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) داشته باشید. قابلیت های مهم کد : قابلیت جمع، تفریق، ضرب، تقسیم سبک و آسان برای کاربران نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / مارس / 2017   بازدید : 682    نویسنده : علی فرجی
چند دکمه بسیار زیبا

چند دکمه بسیار زیبا


سلام امروز برای شما چند دکمه بسیار زیبا با حالت انیمیشنی حرفه ای آماده کردم که باعث شگفتی کاربران سایت می شود!!! دکمه های مستطیل شکل See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/vxppGx/'>vxppGx</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. دکمه های مستطیل شکل آیکون دار See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/ryppJa/'>ryppJa</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. دکمه های دایره ای شکل آیکون دار See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/oZpppZ/'>oZpppZ</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / مارس / 2017   بازدید : 662    نویسنده : علی فرجی
چند چک باکس حرفه ای و زیبا

چند چک باکس حرفه ای و زیبا


چک باکس شماره یک See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/zZpYMV/'>zZpYMV</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. چک باکس شماره دو See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/aJEbPo/'>aJEbPo</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. چک باکس شماره سه See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/JWMjwo/'>JWMjwo</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. چک باکس شماره چهار See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/OpzJrx/'>OpzJrx</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. چک باکس شماره پنج See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/jBYOXp/'>jBYOXp</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2017   بازدید : 834    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه تب های زیبا با Css3 و جی کوئری

پروژه تب های زیبا با Css3 و جی کوئری


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که می توانید با استفاده از این کد تب هایی بسیار زیبا آماده کنید و باعث شگفتی کاربران خود شوید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2017   بازدید : 589    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه ورود و خروج آژاکس پی سی کد

پروژه ورود و خروج آژاکس پی سی کد


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که می توانید با استفاده از این کد سایت خود را به طور کامل متحول کنید بزارید راحت تر بگم شما با استفاده از این کد می توانید یک ورود و خروج آژاکس درست کنید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده به صورت آژاکس نوشته شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2017   بازدید : 705    نویسنده : علی فرجی
چند افکت متحرک برای تصاویر

چند افکت متحرک برای تصاویر


افکت شماره یک (استایل بزرگ شدن و zoom تصویر) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/vxWGjo/'>vxWGjo</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت شماره دو (استایل کوچک شدن تصاویر zoom out) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/dvZMaB/'>dvZMaB</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت شماره سه (استایل جابجا شدن افقی تصویر) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/KWyzLy/'>KWyzLy</a> by Mr.PC (<a href='http://codepen.io/mr-pc'>@mr-pc</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. افکت شماره چهار (استایل جابجا شدن عموی تصویر) See the Pen <a href='https://codepen.io/mr-pc/pen/dvZXbb/'>dvZXbb</a> by Mr.PC [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / مارس / 2017   بازدید : 714    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه باکس منو حرفه ای مارکت وردپرس (ژاکِت)

پروژه باکس منو حرفه ای مارکت وردپرس (ژاکِت)


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که می توانید با استفاده از این کد منویی زیبا شبیه سایت مارکت وردپرس (ژاکِت) در هدر سایت خود قرار دهید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / مارس / 2017   بازدید : 1628    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه باکس گوگل پلاس

پروژه باکس گوگل پلاس


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که با استفاده از این کد می توانید باکسی زیبا در عین حال کاربردی برای سایت خود آماده کنید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی و... نکته : این کد به صورت رایگان قرار داده شده لطفا جهت حمایت به سایت رتبه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / فوریه / 2017   بازدید : 1160    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه نمایش باکس پیام با کلیک روی دکمه

پروژه نمایش باکس پیام با کلیک روی دکمه


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که با استفاده از این کد می توانید باکسی زیبا برای سایت خود آماده کنید که با کلیک بر روی دکمه (کلیک کنید!) نمایش داده می شود. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها استفاده از جی کوئری (به علت کد های اضافی css از جی کوئری استفاده شده) حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / فوریه / 2017   بازدید : 1509    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه باکس دسترسی سریع (درس وردپرس)

پروژه باکس دسترسی سریع (درس وردپرس)


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که می توانید با استفاده از این کد باکسی زیبا در سایدبار سایت خود قرار دهید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / فوریه / 2017   بازدید : 644    نویسنده : علی فرجی
ZIP
پروژه باکس منو حرفه ای (وردپرس یار)

پروژه باکس منو حرفه ای (وردپرس یار)


سلام امروز برای شما کدی آماده کردم که می توانید با استفاده از این کد منویی زیبا (شبیه منوی سایت وردپرس یار) به سایت خود اضافه کنید. قابلیت های مهم کد : نوشته شده برای تمام مرورگر ها طراحی جذاب و خیره کننده حالت انیمیشنی جذاب و کاربر پسند نوشته شده با جدید ترین متد برنامه نویسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / فوریه / 2017   بازدید : 980    نویسنده : علی فرجی