آیا گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
no-img
افزونه پخش خودکار متن (PlaySoundTrack) | برای اولین بار در پی سی کد افزونه های اختصاصی تجربه کنید.
adsads

مطالب

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول


توپ های متحرک See the Pen <a href='http://codepen.io/belal-mrb/pen/dvBgOP/'>Circle Animation CSS3</a> by belal (<a href='http://codepen.io/belal-mrb'>@belal-mrb</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. طراحی روباه See the Pen <a href='http://codepen.io/viciouskitten/pen/yMdPYd/'>Cute Fox - Pure CSS</a> by Hannah Capocci Hunt (<a href='http://codepen.io/viciouskitten'>@viciouskitten</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. گهواره نیوتن See the Pen <a href='http://codepen.io/mohamedabusrea/pen/yMWbjr/'>Newton's Cradle</a> by Mohamed Abusrea (<a href='http://codepen.io/mohamedabusrea'>@mohamedabusrea</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. خرگوش See the Pen <a href='http://codepen.io/fox_hover/pen/PpMRvx/'>Pure CSS3 Easter Bunny</a> by fox_hover (<a href='http://codepen.io/fox_hover'>@fox_hover</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. Wall-E See the Pen <a href='http://codepen.io/sdras/pen/YZBGNp/'>Vue-controlled Wall-E</a> by Sarah Drasner [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 571    نویسنده : علی فرجی