آیا گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
no-img
افزونه پخش خودکار متن (PlaySoundTrack) | برای اولین بار در پی سی کد افزونه های اختصاصی تجربه کنید.
adsads

مطالب

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت دوم

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت دوم


دفترچه یادداشت See the Pen <a href='http://codepen.io/giovanni0918/pen/rygVab/'>08-Notepad</a> by Giovanni Orlando (<a href='http://codepen.io/giovanni0918'>@giovanni0918</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. موبایل (اپل) See the Pen <a href='http://codepen.io/melaniejansen/pen/XMLjKz/'>#dailycssimages 36 - Cell Phone</a> by Melanie Jansen (<a href='http://codepen.io/melaniejansen'>@melaniejansen</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. ساعت See the Pen <a href='http://codepen.io/JeffreyTaylor/pen/zZgKvw/'>CSS Clock</a> by JeffreyTaylor (<a href='http://codepen.io/JeffreyTaylor'>@JeffreyTaylor</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. جستجو See the Pen <a href='http://codepen.io/nitishkmrk/pen/dvBwVw/'>Wave with Pure CSS Animation</a> by Nitish Kumar (<a href='http://codepen.io/nitishkmrk'>@nitishkmrk</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. پرش گوسفند See the Pen <a href='http://codepen.io/elliepooh/pen/GWbBrx/'>Cute jumping sheep with three.js</a> by Liza [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 579    نویسنده : علی فرجی
پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول

پروژه های زیبای کد پِن – قسمت اول


توپ های متحرک See the Pen <a href='http://codepen.io/belal-mrb/pen/dvBgOP/'>Circle Animation CSS3</a> by belal (<a href='http://codepen.io/belal-mrb'>@belal-mrb</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. طراحی روباه See the Pen <a href='http://codepen.io/viciouskitten/pen/yMdPYd/'>Cute Fox - Pure CSS</a> by Hannah Capocci Hunt (<a href='http://codepen.io/viciouskitten'>@viciouskitten</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. گهواره نیوتن See the Pen <a href='http://codepen.io/mohamedabusrea/pen/yMWbjr/'>Newton's Cradle</a> by Mohamed Abusrea (<a href='http://codepen.io/mohamedabusrea'>@mohamedabusrea</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. خرگوش See the Pen <a href='http://codepen.io/fox_hover/pen/PpMRvx/'>Pure CSS3 Easter Bunny</a> by fox_hover (<a href='http://codepen.io/fox_hover'>@fox_hover</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>. Wall-E See the Pen <a href='http://codepen.io/sdras/pen/YZBGNp/'>Vue-controlled Wall-E</a> by Sarah Drasner [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 571    نویسنده : علی فرجی